leaves

Liên hệ

Trụ sở chính: Phòng N(iii), Tầng 12, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Nguyễn Huệ,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại liên hệ: +84(0) 283 821 5039

HOW TO FIND US

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết bất kỳ thông tin nào

leaves

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Fujiya Vietnam cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
  Chúng tôi có thể yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ cho bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Phạm vi sử dụng thông tin;
  Fujiya Vietnam chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong trường hợp mà pháp luật quy định.
  Trang web này sẽ không tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Khách hàng.
  Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ pháp luật, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của Khách hàng nhằm cung cấp cho khách hàngnhững thông tin ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Khách hàngcó quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
  Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, loại sản phẩm và dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
 • Thời gian lưu trữ thông tin;
  Fujiya Vietnam sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
  Fujiya Vietnam, đối tác của Fujiya Vietnam - đơn vị quản lý, vận hành website và nhà thầu phụ của đối tác này (nếu có) là các đơn vị, tổ chức được tiếp cận thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi; và Fujiya Vietnam là đơn vị duy nhất được sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi.
 • Địa chỉ của doanh nghiệp thu thập và quản lý thông tin:
  Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Phòng N (iii), Tầng 12, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc Email: fvc-info@fujiya-vn.com
 • Phương thức tiếp cận, chỉnh sửa thông tin cá nhân: 
  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp hoặc có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin cá nhân đó bất kỳ lúc nào. Yêu cầu của bạn có thể gửi qua Email: fvc-info@fujiya-vn.com.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng: Khi Khách hàng gửi thông tin cá nhân của Khách hàng cho chúng tôi, Khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Fujiya Vietnam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể.

contact contact